•  

Oferta


Świadczę specjalistyczne konsultacje w zakresie neurologii:

  • Leczenie bólów głowy
  • Leczenie chorób kręgosłupa – choroba zwyrodnieniowa, dyskopatia
  • Leczenie choroby Parkinsona
  • Leczenie choroby Alzheimera
  • Leczenie padaczki
  • Leczenie miastenii i innych chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
  • Wykonywanie badań wstępnych oraz okresowych z zakresu neurologii – badania wysokościowe oraz dla kierowców

Serdecznie zapraszam na wizytę.